Greatify

070-961 01 88

Vårt utredningsteam

Leg psykolog Anne Grefberg

STP-psykolog i neuropsykologi

Anne har lång erfarenhet som utredare av barn och vuxna inom det breda området neuropsykiatri. Hon har utrett mer än 2000 barn och vuxna i alla åldrar från tre år till nästan 80! Anne är en duktig utredare, och har ett lösningsorienterat perspektiv på samtliga utredningar hon är involverad i. Anne är en kompetent och säker psykolog, som levererar utredningar med hög kvalitet och patientnyttan i fokus.

Leg läkare Miranda Michaneck

Specialist i psykiatri

Miranda är en meriterad specialistläkare som brinner för att ge alla patienter den bästa vård de kan få. Hon har ett personligt sätt att bemöta sina patienter, och hennes stora kompentens som specialistläkare ger en trygghet i hela utredningsprocessen.

Psykologkandidat
Lukas Grefberg

Lukas går sitt sista år på psykologprogrammet vid Stockholms universitet. Han har under utbildningen arbetat med neuropsykiatriska utredningar som underpsykolog under handledning av hans mamma Anne Grefberg. Lukas har i teamet en unik förståelse för hur det är att vara ung vuxen och vilka utmaningar man kan möta i sitt vuxenblivande, vilket han använder i möten med barn och unga. Lukas har KBT-inriktning och bidrar med sin uppdaterade kunskap både i utredningar och konsultationer.

Pris och bokning

Kontakta oss om du vill boka en av våra tjänster.

Priser

Konsultation
0 SEK
Utredning av barn
32 000 SEK
Utredning av vuxen
29 000 SEK
Second opinion av utredning
15 000 SEK
Basutredning
15 000 SEK